Giriş   
Zaman: 24 Tem 2024 09:10
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4248 adet
20.CD.
E: 2015/5851 E. K: 2016/1803 K.
30.3.2016
 • HANGİ MADDELER UYUŞTURUCU VEYA UYARI MADDE SAYILIR
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
      5237 SK 188/3, 5237 SK 188/4


ÖZET:İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 24/06/2008 tarihli raporuna göre sanığın çantasında ele geçirilen 26 adet tabletin “clonazepam” aktif maddesi içeren Rivotril isimli ilaç olduğu, “clonazepam” isimli maddenin 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesinin 4. fıkrasında, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun'da, uyuşturucu maddelere dair 1961 sayılı Tek Sözleşmesi'nin 1 ve 2 numaralı cetvellerinde, 2313 ve 3298 sayılı Kanunların verdiği yetki uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında sayılan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler arasında yer almaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığı, bu maddenin “kullanmak amacıyla bulundurulmasının” suç oluşturmayacağı gözetilmeden, sanığın unsurları oluşmayan atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:40 Sıra No:4233       Okuma:60541 
10.CD.
E: 2006/3941 K: 2006/14975
26.12.2006
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
 • ETKİN PİŞMANLIK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 192/3, 765 SK 405/2


ÖZET:Üzerinde ve evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanığın, uyuşturucu madde temin ettiğine ilişkin diğer sanıkların atfı cürümden öteye gitmeyen beyanları dışında hakkında delil bulunmadığı aşamada, uyuşturucu madde temin ettiğini belirterek suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiğinin anlaşılmasına göre, hakkında TCK'nın 405/2. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:27 Sıra No:4232       Okuma:28512 
20.CD.
E: 2015/14607 K: 2015/4352
26.10.2015
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
 • YARDIM ETME
      5237 SK 188/3, 5237 SK 39,


ÖZET:Alıcı durumundaki İlyas ve arkadaşlarının, sanık Murat'tan kendilerine uyuşturucu madde temininde aracılık etmesini istemeleri üzerine, sanığın, bu şahısları diğer sanık Bahri'nin yanına götürdüğü; kendisinde uyuşturucu madde bulunmayan Bahri'nin ise, Murat ve yanında gelen şahıslarla birlikte uyuşturucu madde temin etmek üzere araçla yola çıktıkları, sanıklar Murat ve Bahri'nin uyuşturucu madde sattığını bildikleri "Apdal Eren" lakaplı kişi ile yolda karşılaşarak, ona uyuşturucu madde temin edip edemeyeceğini sordukları, bu kişinin uyuşturucu madde temin edebileceğini bildirmesi üzerine, İlyasın "Apdal Eren" lakaplı kişiden 200 TL karşılığı 100 gram civarında esrarı satın aldığı anlaşılmakla; sanıkların, alıcı konumundaki kişileri, uyuşturucu madde satıcılarına yönlendirerek uyuşturucu madde temininde aracılık ettikleri, dolayısı ile “suçun işlenmesine yardım eden” konumunda oldukları dikkate alınarak, haklarında TCK'nın 39. maddesinin 2-c fıkrası uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:21 Sıra No:4231       Okuma:29310 
10.CD.
E: 2015/4313 E. K: 2015/32606 K.
20.10.2015
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUBUT
 • KULLANMAK MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
 • ETKİN PİŞMANLIK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 191/1, 5237 SK 192/3


ÖZET:1- Şüphe üzerine durdurulup üzerinde suç unsuru olup olmadığının sorulması üzerine, cebinden çıkardığı MDMA içeren 61 adet tablet ile THJ-2201 içeren 4 gramdan ibaret maddeleri, kolluk görevlilerine teslim eden sanığın, bu maddeleri yakalanmasından bir saat kadar önce tanımadığı kişiden kullanmak için aldığına ve ikamet ettiği Balıkesir'e gitmek üzere otogara doğru giderken yakalandığına ilişkin savunmasının aksine, kullanma sınırları içindeki bu maddeleri satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

2- Kabule göre; şüphe üzerine durdurulduğunda, arama kararı olmadığı halde üzerindeki uyuşturucu maddeyi görevlilere teslim etmek suretiyle kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrası gereğince cezasından indirim yapılması gerektiğinin dikkate alınmaması,

Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, Üye Hüsnü Uğurlu'nun hükmün onanması gerektiğine ilişkin karşı oyu ve oyçokluğuyla 20/10/2015 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY GEREKÇESİ:
Olay tarihinde .., .. Mahallesi, .. Caddesi üzerinde polis memurlaarının devriye görevlerini ifa ettikleri sırada saat 20.55'te sanığın, görevlileri görünce yolunu değiştirmesi nedeniyle şüphe üzerine durdurulduğunda, sanığın montunun sol alt cebinde bulunan uyuşturucu maddeleri teslim etmesi sonucunda net 4 gram bonzai tabir edilen sentetik kannabinoid ile 61 adet MDMA içeren tablet ele geçirilmiştir.

Sanık, ecstasy hap kullanıcısı olduğunu, Balıkesir'de oturduğunu, ..'te daha ucuza satıldığı için buraya hap almaya geldiğini, aylık ortalama 1450.-TL kazancı olduğunu, 1100 Türk lirasına 61 tane hap aldığını, bonzainin parasız olarak kendisine verildiğini, ..'e gitmek için otogara doğru giderken yakalandığını savunmuş ise de kan, idrar ve saç tahlillerinde bonzai ve hapların etken maddesine rastlanmamış; sadece idrarında esrar bulunmuş, ancak üzerinden esrar çıkmamış, savunması fenni bulgularla dahi çelişmiştir.
Sanığın, Balıkesir il merkezinde ikamet ettiği dikkate alındığında, sadece uyuşturucu madde kullanıcısı olsaydı bu hapları riske girmeden kendi çevresinde kolayca bulma imkanı varken, .. İlçesinden çok fazla sayıda tedarik ederek yakalanma riskini göze alması, yakalanış biçimi, aylık kazancını ecstasy haplara yatırması, haplarla birlikte ayrıca bonzai bulundurarak satış için çeşitlilik oluşturması, yapılan tahlillerde bonzai ve hapların etken maddesine rastlanmamış olması, suça konu maddelerin miktarı, olay tutanağı ve dosya içeriğine göre, mahkemenin gerekçesi ile suçu nitelendirmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemesi nedeniyle, hükmün ONANMASI gerektiği kanısını taşıdığımdan çoğunluğun aksi yöndeki BOZMA ve salıverilme kararına katılmıyorum. 20.10.2015

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 14:31 Sıra No:4230       Okuma:29441 
10.CD.
E: 2015/3798 E. K: 2015/32464 K.
8.10.2015
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUBUT
 • KULLANMAK MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 191/1


ÖZET:Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Sanığın bulunduğu araçta ele geçirilen kullanma sınırı içindeki 40 adet uyuşturucu nitelikli tablet ile 250,95 gramdan ibaret esrarı satacağına veya başkalarına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı, eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu, bu suçtan da soruşturma aşamasında tefrik kararı verildiği dikkate alınarak anılan soruşturma evrakının akibetinin araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 14:21 Sıra No:4229       Okuma:29033 
CGK.
E: 2012/10-1335 K: 2013/423
22.10.2013
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUBUT
 • KULLANMAK MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 191/1


ÖZET:Fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturacağının belirlenmesinde etkin rol oynayan husus, sanığın amacıdır.

Uyuşturucu madde bulundurmanın kullanma amacına yönelik olup olmadığının tespit edilmesinde dikkate alınması gereken ve öğreti ile uygulamada da kabul görmüş olan bazı ölçütler bulunmaktadır.

Bu ölçütlerden ilki; failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmediği, ikincisi; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Şahsi kullanımı için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde bulunması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer veya yakınında hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirti olacaktır. Kabul edilen üçüncü ölçüt ise bulundurulan uyuşturucu veya uyarıcı madde miktarıdır. Şahsi kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliği, cinsi ve kalitesi ile somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.


Adli Tıp Kurumu tarafından esrar kullananların her defasında bir ila bir buçuk gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebilecekleri değerlendirilmektedir. Yine esrar kullanma alışkanlığı olanların, birkaç aylık ihtiyacı karşılayabilecek miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında ya da kolay ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre esrar kullanan faillerin, olağan sayılan bir süre içerisinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları durumunda, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı, ancak uyuşturucu maddenin ticaret amacıyla bulundurulduğuna ilişkin başkaca somut delil yoksa şahsi ihtiyaç ya da daha az miktarda uyuşturucu madde bulundurulmasının kullanmak amacı taşıdığı kabul edilmelidir.

Amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de, insan haklarına dayalı, demokratik rejimle yönetilen ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunması gereken, öğreti ve uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" şeklinde, Latincede ise "in dubio pro reo" olarak ifade edilen "şüpheden sanık yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmesi açısından gözönünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlak surette sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Bir ihbar üzerine yakalanan sanığın üzerinde taşıdığı poşetin içerisinde ele geçirilen kenevir bitkisi dışında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yolunda teknik ya da fiziki takip, tanık beyanı, iletişimin tespiti v.b gibi somut, yeterli, her türlü şüpheden arınmış, kesin ve inandırıcı herhangi bir delil elde edilememesi, uygulamada ilke olarak kabul edilen yıllık uyuşturucu madde kullanım miktarı göz önünde bulundurulduğunda, adli raporda belirtilen 345,510 gramlık esrar maddesinin yıllık şahsi kullanım sınırları içerisinde olması, sanığın uyuşturucu maddeyi satmak için değil kullanmak amacıyla satın aldığı yönündeki aksi kanıtlanamayan istikrarlı savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği şüphe boyutundan öteye geçememektedir.

Bu itibarla; sanığın sübuta eren eyleminin kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu yönündeki Özel Daire bozma ilamında bir isabetsizlik bulunmadığından, itirazın reddine karar verilmelidir.

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 14:14 Sıra No:4228       Okuma:29213 
14.CD.
E: 2015/9581 K: 2016/1678
23.2.2016
 • CİNSEL İSTİSMAR
 • HATA
      5237 SK 103/1, 5237 SK 103/2, TCK 30, 5237 SK 30


ÖZET:Nüfus kayıt örneğine göre 14.07.1998 tarihinde hastane doğumlu olup, suç tarihinde onbeş yaşını ikmal etmeyen mağdurenin, sanığa onaltı yaşında olduğunu söylediği şeklindeki anlatımına, sanığın mağdurenin üniversite öğrencisi olduğunu zannedip hangi fakülteye gittiğini ve yaşını sorduğunda onaltı yaşında olduğunu söylediği şeklindeki savunmalarına ve tüm dosya içeriğine göre, sanık O.İ.nin olay günü tanıştığı mağdureyi diğer sanık Mesut'un evine götürüp, cinsel ilişkiye girdiği olayda; mağdurenin suç tarihi itibariyle görünüm olarak onbeş yaşından küçük olduğunun anlaşılıp anlaşılamayacağı, içinde bulundukları sosyal ve kültürel durumları da dikkate alınarak sanığın mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmesinin mümkün olup olmadığı araştırılarak mahkemenin dosyadaki tüm verilerle birlikte kendi gözlemini de tespit edip, gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle tüm deliller birlikte TCK'nın 30. maddesi yönünden değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde hükümler kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 10:41 Sıra No:4227       Okuma:29000 
15.CD.
E: 2012/22533 K: 2013/16373
1.11.2013
 • KAMU KURUMUNUN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK
      5237 SK 158/1-D, 5237 SK 157


ÖZET:Müştekilere ait işyerlerine giden sanığın, askeri kıyafet giyip Deniz Sağlık Kıdemli Başçavuşu O. adına düzenlenmiş kimlik kartı ile astsubay olarak tanıtıp müştekilerden mal almak suretiyle haksız kazanç sağladığının iddia ve kabul olunması karşısında, eyleminin 5237 sayılı TCK'nun 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş..

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.1.2015 14:48 Sıra No:4226       Okuma:34603 
8.CD.
E: 2013/4598 K: 2014/4762
27.2.2014
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanığın gözetimi altında bulunan köpeğin bağlı olduğu zinciri koparmaması için gerekli tedbirleri almaması ve 1 hafta başıboş kalan ve saldırgan olduğu anlaşılan köpeğin mağduru ısırarak yaralamasından ibaret eylemde hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması suçunun unsurlarının oluşturduğu gözetilmeden, mahkumiyet yerine yazılı şekilde beraat karar verilmesi,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.9.2014 11:01 Sıra No:4225       Okuma:38028 
8.CD.
E: 2013/15002 K: 2014/6855
19.3.2014
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Dosya kapsamına göre, sanığa ait köpeğin zincirinin uzun bırakılması sebebiyle şikayetçiye ait bahçeye geçerek şikayetçiyi ısırarak basit tıbbi müdahale gerek- tirecek biçimde yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde gelişen olayda; hayvanın sahibi olan sanığın eyleminin taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarını oluşturduğu ve 5237 sayılı TCK.nun 44. maddesi uyarınca daha ağır cezayı gerektiren taksirle yaralama suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.9.2014 10:54 Sıra No:4224       Okuma:38139 
4.CD.
E: 2012/8851 K: 2013/26309
23.10.2013
 • TEHDİT, SAİR TEHDİT
      5237 SK 106/1


ÖZET:Sanığın, müştekiye söylediği “seni yakarım, aklını alırım” biçimindeki sözlerinin, TCK'nın 106/1. maddesinin ilk cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, anılan Kanunun 106/1. maddesinin son cümlesi uyarınca sair tehdit suçundan hüküm kurulması,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 17:13 Sıra No:4223       Okuma:53902 
4.CD.
E: 2010/29622 K: 2013/12880
29.4.2013
 • TEHDİT, SAİR TEHDİT
      5237 SK 106/1


ÖZET:Tehdit eylemi yanlış olarak nitelendirilmiş, sanığın katılana gönderdiği, "artık canıma yetti, benim anam ağlayacağına, senin anan ağlasın, artık sonucuna katlanırsın, sen Mevlüt amcana dua et..." biçimindeki mesaj içeriğinin TCK'nın 106/1. maddesinin ilk cümlesine uyduğu gözetilmemiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 17:06 Sıra No:4222       Okuma:55821 
4.CD.
E: 2010/17877 K: 2013/9800
3.4.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123/1


ÖZET:Sanığın olay günü saaat 02.00 sıralarında katılanın evine giderek kapıya vurup aç diye bağırdığı, aynı gün saat 22.30 sıralarında tekrar giderek hakaret ve tehdit suçlarını işlediğinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 123. maddesindeki suçun ısrar unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 17:00 Sıra No:4221       Okuma:54450 
4.CD.
E: 2010/22767 K: 2013/4881
21.2.2013
 • TEHDİT, SAİR TEHDİT
      5237 SK 106/1


ÖZET:Sanığın, katılanı "şikayetini geri almazsan, seni başkaları ile gördüm deyip, evini dağıtırım" sözleriyle tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, tehdit içeren bu sözlerin, muhatabın, “hayatına ve cinsel dokunulmazlığına” karşı bir saldırı içermediğinin anlaşılması nedeniyle, eylemin TCK'nın 106/1. maddesinin son cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile aynı Kanun maddesinin 1.cümlesi ile hüküm kurulması,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 16:56 Sıra No:4220       Okuma:54009 
4.CD.
E: 2011/19527 K: 2013/22767
18.9.2013
 • GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
 • ZİNCİRLEME SUÇ
      5237 SK 265/1, 5237 SK 43/1


ÖZET:Görevi yaptırmamak için direnme suçunun birden fazla görevliye karşı bir fiille işlenmesi nedeniyle TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 16:50 Sıra No:4219       Okuma:53448 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1, 2, 3, 4, 5 ... 284
2. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale