Giriş   
Zaman: 25 Eki 2016 19:25
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4226 adet
11.CD.
E: 1997/4103 K: 1997/4525
22.9.1997
 • HIRSIZLIK
      TCK 491/3 TCK 523 TCK 522 TCK 81


ÖZET: Sanıkların müşteri olarak girdikleri dükkandan hırsızlık yapmaları fiilinden dolayı TCK’nun 491/3. maddesi uygulanmalıdır.

      Suça konu eşyanın arama sırasında arabada ele geçmesi hali iade olarak kabul edilemez.

      Aynı tür suçtan mükerrer sanık hakkında TCK'nun 522. maddesinin lehe hükmü uygulanamaz.

      Sabıkası bulunmayan sanığa verilen ceza TCK'nun 81. maddesi ile artırılamaz.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1586       Okuma:2315 
10.CD.
E: 1997/7292 K: 1997/8589
16.9.1997
 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • TEMEL CEZANIN TAYİNİ
 • VEKALET ÜCRETİ
      TCK 29/SON


ÖZET: Suça konu çek adedi ve bedellerinin fahiş olması durumunda temel ceza alt sınırdan tayin edilmelidir.

      Katılma istemi tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin 21/2. maddesine göre tayin olunan vekalet ücreti yarı oranında artırılmalıdır.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1585       Okuma:2021 
10.CD.
E: 1997/4814 K: 1997/5632
12.5.1997
 • HIRSIZLIK
 • NAS'I IZRAR
      TCK 49/İLK TCK 516/İLK


ÖZET: İnşaat mahallinde kerestelerin çalınması eyleminde TCK'nun 491/ilk maddesi uygulanmalıdır.

      Sanığın henüz inşaat halindeki köy konağının duvarını yıkması eylemi TCK'nun 516/ilk maddesine uygun düşer.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1584       Okuma:1928 
9.CD.
E: 1997/1545 K: 1997/3886
28.5.1997
 • 213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
      213 SK 367 213 SK 360, 3100 SK 8/1


ÖZET: 213 sayılı Yasanın 367. maddesi uyarınca alınan Defterdarlık mütalaasının aslı veya onaylı örneği dosyada bulunmalıdır.

      ödeme kaydedici cihazın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uzatılan süre içerisinde satın alan sanığın beraatine karar verilmelidir.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1583       Okuma:1789 
9.CD.
E: 1994/2297 K: 1994/2257
25.4.1994
 • ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI
      TCK 17, 647 SK 19


ÖZET: Şartla salıverilmiş olan hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olursa şartla tahliye kararı geri alınır ve suçu işlediği tarihten sonraki kısım ceza süresine mahsup edilmeyerek aynen çektirilir.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1582       Okuma:1840 
9.CD.
E: 1997/182 K: 1997/3799
26.5.1997
 • SANIĞA TEBLİGAT
      CUMK 209


ÖZET: Sanığa yöntemine uygun duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmeden hüküm tesis edilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1581       Okuma:1830 
9.CD.
E: 1996/5443 K: 1997/2473
8.4.1997
 • MUHALEFET ŞERHİ
      CUMK 256/SON


ÖZET: Kısa Kararda, çoğunluk görüşüne katılmayan üyenin hükme hangi nedenlerden dolayı karşı olduğunu açıklaması gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1580       Okuma:1714 
8.CD.
E: 1997/12005 K: 1997/12526
29.9.1997
 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
      6136 SK 13, TCK 29/SON


ÖZET: Ruhsatsız silah başkasına ait olup olay anıyla sınırlı bir süreç içerisinde ani ve geçici davranışlarla sanık tarafından kullanılması hareketinde suç kastının varlığı kabul edilemez.

      Ağır para cezası yasada yazılı alt sınırın altında veya üst sınırın üstünde tayin edilemez.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1579       Okuma:1952 
8.CD.
E: 1998/4687 K: 1998/5889
29.4.1998
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      6136 SK 13


ÖZET: Soruşturma süresinde suça konu bir adet mermiyi bulduğunu düzenli bir biçimde savunan, Lise öğrencisi olup reşit bulunmayan sanığın eyleminde 6136 sayılı Yasaya aykırı davranış bilinç ve kastı yoktur.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1578       Okuma:1879 
8.CD.
E: 1998/6017 K: 1998/7262
21.5.1998
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      6136 SK 13, CUMK 65


ÖZET: Hazırlık soruşturmasında kolluk memurunun düzenlediği belge hukuksal ve teknik anlamda ekspertiz raporu niteliğinde değildir. Silah üzerinde yönteme uygun yeminli bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1577       Okuma:1915 
7.CD.
E: 1998/5013 K: 1998/5965
22.6.1998
 • 4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      4250 SK 25/C, 1918 SK 25/2


ÖZET: Sanıklardan ele geçirilen alkollü içkinin analizi sonucunda Tekel Yeni Rakısı olmadığının anlaşılması ve sanıkların savunmaları karşısında; Yeni Tekel Rakısı benzeri bir alkollü içki hedeflenerek kaçak üretilen alkollü içkiyi alıp satmaları eyleminden dolayı 4250 sayılı Yasanın 25/c ve 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddeleri gereğince bu rakının fob değeri ve özel yasasındaki ceza toplamı üzerinden para cezası tayini ve ayrıca hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekir.
      Karar tarihi itibariyle nispi harcın eksik tayini yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1576       Okuma:1818 
7.CD.
E: 1998/4882 K: 1998/5917
19.6.1998
 • 551 SAYILI MARKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      551 SK 51 (MARKALAR K.)


ÖZET: Suç konusu marka 1992 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle müşteri firma adına tescilli olmakla; uzun zamandan beri beyaz eşya ticaretiyle iştigal eden sanığın suç konusu makineleri alıp satarken taklit edilmiş olup olmadığını meslek açısından bilmesi gerekip gerekmediği kararda tartışılmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1575       Okuma:1844 
7.CD.
E: 1998/5352 K: 1998/5723
17.6.1998
 • SAĞLIĞA ZARARLI BESİN MADDESİ SATMAK
      TCK 398


ÖZET: Sahte çay kur poşetlerine doldurulan çayların sağlığa az veya çok derecede zararlı olup olmadığı araştırılmalı, sonucuna göre eylemin TCK'nun 398. maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1574       Okuma:1748 
6.CD.
E: 1998/3880 K: 1998/4044
22.4.1998
 • HIRSIZLIK
      TCK 493/2


ÖZET: Müştekinin bankomat kartını ele geçiren sanığın, müştekinin bankadaki hesabından bu kart ile para çekme eylemi, bankomat kartının alet olarak kullanılması karşısında, TCY'nın 493/2 maddesindeki suçu oluşturur.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1573       Okuma:1833 
6.CD.
E: 1998/3443 K: 1998/4038
22.4.1998
 • SAHTECİLİK
 • DOLANDIRICILIK
      TCK 504/1 TCK 80 TCK 522 TCK 81


ÖZET: Hayali kişilere ait sahte özel senet düzenleyip bankadan kredi açılan sanığın eylemi TCY'nın 79. maddesi aracılığıyla aynı yasanın 504/1, 80, 522, 81. maddelerinde yazılı suçu oluşturur.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1572       Okuma:2225 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 282
177. sayfa (Toplam 282 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale