Giriş   
Zaman: 11 Ara 2023 16:11
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2016/1745 K: 2016/11009
5.12.2016
  • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
  • BAŞKASINA AİT KİMLİKL BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ALINMASI VE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1, 5237 SK 245/2, 5237 SK 245/3


ÖZET:Sanığın, şikayetçi E. Y.ye ait kimlik bilgilerini kullanarak katılan bankaya internet üzerinden yaptığı başvuru sonucu sahte olarak üretilen kredi kartını teslim alıp değişik zamanlarda nakit çekmek ve alışveriş yapmak suretiyle kullanma eylemlerinin TCK.nun 245/3., 43/1. maddeleri yanında ayrıca aynı yasanın 245/2. maddesinde düzenlenen sahte kredi kartı üretme suçunu da oluşturduğu gözetilmeden, eylemler kül halinde değerlendirilip, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği de gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 245/3. maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 12:10 Sıra No:4245       Okuma:46313 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale