Giriş   
Zaman: 11 Ara 2023 17:24
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2016/5518 K: 2016/7538
7.6.2016
  • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
  • BAŞKASINA AİT KİMLİKL BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ALINMASI VE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1, 5237 SK 245/2


ÖZET:Sanığın, şikayetçiye ait kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle oluşturulan sahte belgelerle mağdur Akbank T.A.Ş.'ye müracaatla kredi kartı çıkartmak ve bu kredi kartını kullanmaktan ibaret eylemlerinin TCK.nun 245/2., 43. ve 245/3., maddelerine uyan suçları oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış;
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 11:54 Sıra No:4243       Okuma:46255 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale