Giriş   
Zaman: 11 Ara 2023 16:26
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
10.CD.
E: 2013/10589 K: 2013/10595
25.11.2013
  • ELE GEÇİRİLEMEYEN UYUŞTURUCU MADDE İÇİN 43. MADDE UYGULANMAZ.
  • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 43/1,


ÖZET: Sanıkların, 09/11/2012 tarihinden önce, aşamalarda tanık olarak dinlenilen askerlere sattıkları kabul edilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilerek uyuşturucu madde olup olmadıklarının teknik bir yöntemle tespit edilememesi karşısında, TCK'nın 43. maddesinin uygulanma koşulları bulunmadığı gözetilmeksizin sanıkların birden fazla kişiye uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle haklarında TCK'nın 43. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.11.2016 13:27 Sıra No:4241       Okuma:59563 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale